Team Hejas verksamhet är nedlagd från och med maj 2018